Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Chocianowiec - powiat polkowicki

vor 1945 Gross Kotzenau - Kreis Lüben

 

               

Pałac w Chocianowcu stanął prawdopodobnie na miejscu średniowiecznego zamku. Otoczony był fosą i wałem ziemnym. Stanowił piastowską kasztelanię i książęcy zamek myśliwski. Przebudowy dokonane w XVI, XVII i XVIII wieku zatarły średniowieczny charakter budowli. Efektem kolejnych modernizacji było połączenie zadań pałacu z cechami obronnymi. Budowla ta jest trójkondygnacyjna, zbudowana na planie zbliżonym do kwadratu. Przy jej wznoszeniu wykorzystano kamień polny, piaskowiec oraz cegłę. Pierwszym właścicielem dóbr w Chocianowcu był w 1345 roku Wacław I - książę legnicki. Po nim odziedziczył je syn Rupert I, później stanowiły własność Wacława II i Ludwika II księcia legnicko - brzeskiego. W 1436 roku notowani są właściciele zamku bracia Krzysztof i Mikołaj Dornheim a od 1507 roku Georg von Schellendorf. Od 1518 roku majątkiem włada Christoph von Schkopp a w latach 1587 - 1613 ród von Nostitz. Kolejni to: Melchior von Schellendorf, ród von Stosch, von Roedern, Wilhelm Christoph Gottlob zu Dohna - Schlodien, Hermann zu Dohna - Schlodien (1876) i ostatni przed upaństwowieniem w roku 1935 Hans von Rittberg. Od tego okresu jest on siedzibą kobiecej służby pracy - Arbeitsdient. Częściowo zniszczony w 1945 roku pałac został przeznaczony na szkołę, która mieściła się w nim do 1955 roku. Dziś opuszczony popada w totalną ruinę z której zapewne już nigdy się nie podniesie.

       

   

Ruina pałacu. Autor zdjęć - Dominik Wandycz - zima 2005.

 

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


 

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz pobliski cmentarz.           

Ruina pałacu, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz wiatrak.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Ruina wiatraka wzniesionego  na przełomie XVIII i XIX wieku. Drewniany kryty gontem. Fotografia Dominik Wandycz - 2004.

         

Autor fotografii wiatraka - Zbigniew Machoń.         

   

Cmentarz w Chocianowcu.

Rok 1946 Kaczanów Wielki - obecny Chocianowiec. Prawdopodobnie święto 3 Maja.

Dawny dom młynarza.

Autor fotografii - Zbigniew Machoń. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl