Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Czerńczyce - powiat polkowicki

vor 1945 Ehrenfeld früher Tschirnitz - Kreis Glogau

 

       

Klasycystyczny pałac wzniesiony w latach 20-tych XIX wieku. Obok pałacu w latach 1870 – 1880 powstał park naturalistyczno – krajobrazowy z zachowanym do dziś ciekawym drzewostanem.

 

Pałac od strony zachodniej i pozostałość grobowca na jego tyłach.

                       

  

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


Centrum miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

     


Pałac w Czerńczycach - akwarela autorstwa Antoniego Boka - Głogów 2006.


Sammlung Duncker

TSCHIRNITZ
PROVINZ SCHLESIEN - REGIERUNGS - BEZIRK LIEGNITZ - KREIS GLOGAU


Tschirnitz erscheint zuerst 1508 im Besitz von Caspar Wandritsch resp. eines Antheils davon. 1538 verkauft Siegmund Wandritsch. einen Antheil von Tschirnitz an Caspar Loben. 1542 vertauscht Hans Sack von Kreidelwitz seinen Antheil von Tschirnitz an Andreas Sack. In einem Verzeichnisse von Ritterdienste (Ende des XVI. Jahrh) werden als für Tschirnitz dienend bezeichnet: Andreas Sack und die Motschelnitzer. 1570 erscheint als ein Besitzer von Tschirnitz Balzer von Motschelnitz. Dieses letzteren Schwestersohn Siegismund von Lestwitz und Wirsewitz erscheint 1611 als Besitzer von Tschirnitz, doch wird dieses Gut in dem Testamente seiner Mutter Barbara, Wittwe des Hans von Lestwitz (t 1577) vom Jahre 1580 nicht erwähnt, im Gegentheile urkundet Sigismund 1611 die Güter Tschirnitz und Golgowitz von Friedrich von Kreckwitz und Christof von Schellendorf gekauft zu haben. Sigismund f am 5. December 1617 act. 66. Ihm folgt in Tschirnitz sein ältester Sohn Christoph Friedrich geb. 1. Januar 1605, t 27. Januar 1684, begraben in Rostersdorf; nach seinem Testamente von 1678 erlangt dann sein Bruder Christoph Siegmund 1680 die Belehnung mit Tschirnitz. Dieser ist aber anscheinend bald darauf gestorben. 1684 überlassen seine Erben das Gut zweien von den Geschwistern, nämlich Wolf Joachim und Georg Ernst von Lestwitz und diese theilen dann in demselben Jahre „ihr väterliches Gut" Tschirnitz in zwei Theile. 1694 verkauft Georg Ernst von Lestwitz seinen Antheil an Georg Albrech't von der Heyden. Den anderen Antheil vererbt Wolf Joachim auf seine Tochter Hedwig Helena, welche sich mit Ernst Heinrich von Lemberg vermählt. Dieselbe wird 1706 (wo also Wolf Joachim vermuthlich gestorben ist) mit dem Gute belehnt. Georg Abraham von der Heyde auf Tschirnitz stirbt am 1. April 1716 mit Hinterlassung eines einzigen Sohnes Siegmund Leopold, auf dem das Gut vererbt. Dieser verkauft es 1721 an Frau Anna von Schellenhof, geborene von Rohrscheidt, Gemahlin des Franz Leopold von Schellenhof und diese wiederum weiter an Heinrich Erdmann von Lemberg 1733, den Erben seines am 12. Mai 1721 verstorbenen Vaters Ernst Heinrich, so, dass also Heinrich Erdmann von Lemberg von 1733 an wiederum beide Antheile von Tschirnitz in einer Hand vereinigt, 1765 stirbt er als Königlicher Mannrechtsbeisitzer und Landesdeputirter und hinterlässt das Gut seiner Gemahlin Hedwig Elisabeth geborene Freiin von Hund, von dieser kauft es der Landrath von Wagner, welcher es 1791 besitzt. Nach dieser Zeit scheint der Besitz öfter gewechselt zu haben. Im Jahre 1833 besass der Lieutnant Otto das Rittergut, dieser starb im Jahre 1837. Gegenwärtig ist Herr Eduard Schulz Besitzer von Tschirnitz.


 

CZERŃCZYCE – miejscowość sąsiadująca ze wsią Bucze (dawny jej przysiółek), leżący w odległości około 17 km od Głogowa. Usytuowane są na północny wschód od Grębocic, na wysokości 77 m n.p.m. Wcześniej znane pod nazwą Czernica. W średniowiecznych źródłach występują jako: Cirentici (1154), Cirencice, Cirentici (1245), Czyrenchicz (1265), Cyrenczice (około 1300) oraz Cyrnczicze (1305). Według opracowania Hieronima Szczegóły w roku 1936 funkcjonowała nazwa przysiółka Tschirnitz-Wegresau, następnie w 1941 roku Ehrenfeld. Na podstawie bulli protekcyjnej papieża Innocentego IV z 1245 roku wiadomo, iż Czerńczyce stanowiły własność biskupstwa wrocławskiego. Niemiecki historyk Julius Blaschke wywodzi nazwę miejscowości od cierni. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej przez pewien czas funkcjonowała nazwa miejscowości Czernica. W latach 1967-1970 działała tu filia Społecznego Ogniska Muzycznego w Głogowie.

    Tutejszy klasycystyczny zespół pałacowy wybudowano około 1815 roku. Przed pałacem usytuowany był mały podjazd z owalnym wewnętrznym stawem. Przy pałacu w latach 1870-1880 powstał park naturalistyczno-krajobrazowy. Folwark i podjazd obsadzono kasztanowcami. Część parku przed pałacem została założona jako jego osłona. Z tyłu pałacu ukształtowano prostokątny gazon, symetrycznie obsadzony dębami. Część zachodnią stanowił kompleks krajobrazowy. Część południową obsadzono iglakami. Aktualnie zatarciu uległ dawny układ dróg parkowych. Wśród zachowanych ponad 40 okazów drzew są: dęby szypułkowe, graby pospolite, jesiony wyniosłe, kasztanowce białe, klony pospolite, lipy drobnolistne, robinie akacjowe oraz wiąz szypułkowy liczące ponad 100 lat.

 

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl