Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Dalków - powiat polkowicki

vor 1945 Dalkau - Kreis Glogau

 

         

       

Pałac zbudowany dla rodziny von Glaubitz w 1596 roku. W 1742 roku posiadłość już powiększoną o barokowe skrzydło północne od von Glaubitzów nabywa rodzina von Stosch. W połowie XIX wieku należy do Ernesta Heimana, który to dokonuje gruntownej przebudowy w stylu klasycystycznym. Kolejną przebudowę w latach 1907-1912 wykonuje Richard von Hindersin (dobudowa tarasu i pawilonu). Pałac stanowił także siedzibę rodu von Hellmann. W latach II wojny światowej właścicielką jest Ilse Münch. Przy rezydencji urządzono park krajobrazowy o powierzchni 4,5 ha. Rośnie w nim wiele oryginalnych i cennych okazów drzew, wśród których najciekawsze to cypryśniki, cisy, jodły, kasztanowce jadalne, platany i inne. W pobliżu zalesiony masyw Wzgórz Dalkowskich. Między wioskami Dalków i Mieszków utworzono rezerwat Dalkowskie Jary o powierzchni ponad 17 ha. Zwarty drzewostan bukowy rosnący na wyjątkowej konfiguracji przeplatających się wzgórzach i jarów, stanowi od wielu lat cel licznych wycieczek.

        

Okna dachowe pałacu.

         

Wnęka w otaczającym częściowo założenie pałacowo-parkowe murze oraz główna brama wjazdowa do dawnego majątku z charakterystyczną basztą.

  

Herb na metalowym ogrodzeniu.

     

Kartusz herbowy rodów von Stosch i von Tschammer nad jednym z wejść bocznych do pałacu.

            

              

              

             

           

   

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.


  

Powstała prawdopodobnie w XVI wieku wieża mieszkalna, stanowiąca drugą po pałacu siedzibę szlachecką rodu von Glaubitz. Dwukondygnacyjna o powierzchni użytkowej 94 metrów kwadratowych zbudowana z kamienia polnego i cegły. Do wieży dobudowana jest klatka schodowa, nakryta niskim dachem stożkowym.

        

 

Wieża mieszkalna - stan w 2015 roku.


        

W 1775 roku wybudowano w Dalkowie o konstrukcji szachulcowej kościół ewangelicki. Częściowo zniszczony w latach powojennych, ostatecznie został rozebrany. Dziś na jego miejscu w sąsiedztwie pałacu stoi częściowo sklep. Na ostatniej fotografii budynek dawnej plebani ewangelickiej.


              

Widok miejscowości oraz budynek przedwojennej szkoły ewangelickiej a także powojennej szkoły - obecnie dom mieszkalny.


       

     

Rezerwat Dalkowskie Jary.


         

           

   

Zniszczony grobowiec Karoliny von Stosch w Dalkowskich Jarach.


 

Inny zniszczony grobowiec ulokowany na brzegu starego grodziska.


         

 

Restauracja i nikłe resztki jakie z niej pozostały w Dalkowskich Jarach. Więcej jej wizerunków na archiwalnych widokówkach.


W pobliżu byłej restauracji.


         

   

Fragment jednego z dwóch zniszczonych obelisków w Dalkowskich Jarach.


 

Miejsce dawnych winnic.


         

  

Widok na dawny ewangelicki cmentarz, kaplica i jeden z nielicznych zachowanych pomników nagrobnych.         

Pałac oraz wieża bramna.

     

Zdewastowany ewangelicki cmentarz w Dalkowie.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Wieża mieszkalna z XVI wieku.

Autor fotografii Marek Chwistek ze Wschowy. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skan udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische Bethäuser Reprint von 1748 - 1752.

           

            

            

           

           

         

          


Sammlung Duncker

DALKAU
PROVINZ SCHLESIEN - REGIERUNGS - BEZIRK LIEGNITZ - KREIS GLOGAU


Die Herrschaft Dalkau besteht aus den drei Gütern Dalkau, Reihe und Samitz, sammtlich im Glogauer Kreise belegen. Im Jahre 1742 gehörte Dalkau dein Herrn Hans Frei - herrn von Glaubitz; Reihe dem Herrn Caspar Freiherrn von Glaubitz und Samitz dem Herrn Georg Alexander von Stosch. — Einige Jahre später waren alle drei Güter in dem Besitze des Herrn Hans Gottlieb von Stosch. Mit dem Tode desselben gingen sie im Jahre 1786 auf dessen einzige Tochter zweiter Ehe, Caroline Tugendreich von Stosch, über. Als diese sich am 12. August 1788 mit Herrn August Gottlob von Liebermann, einem Sohne des Herrn Georg Matthias von Liebermann, Königlichen Oberst-Lieutenants und Commandanten der Stadt und Festung Glogau und Erbherrn auf Wettschütz, verehelichte, kamen diese Güter in die von Liebermann'sche Familie, Im Jahre 1838 ererbte der älteste Sohn derselben, der Wirkliche Geheimae-Rath und ausserordentliche Gesandte am Kaiserlich Russischen Hofe, Herr August Carl Friedrich Leopold von Liebermann, Excellenz, die Güter von seiner Mutter. Im Jahre 1847 gingen die Güter mit dem Tode des Genannten auf dessen beide Brüder über, welche sie bis zum Jahre 1859 besassen, wo sie der Königliche Commerzienrath Herr Ernst Heimann in Breslau durch Kauf erwarb.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl