Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Drożyna - powiat polkowicki

vor 1945 Wiesenbusch früher Druse - Kreis Glogau

 

      

Wizerunek pałacu sprzed 1945 roku oraz jego stan dzisiejszy. Od końca XIX wieku do 1945 roku stanowił własność rodu von Rittberg z Jakubowa.

          

Pozostałość parku oraz zabudowy mieszkalno - gospodarczej dawnego majątku.

           


   

Dom przy drodze głównej w miejscowości oraz stacja transformatorowa.


                 

              

Zdewastowany cmentarz w pobliżu Drożyny zlokalizowany obok przydrożnego baru. Całkowicie pozbawiony elementów nagrobnych.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

Zdjęcia pochodzą z  czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl