Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Duża Wólka - powiat polkowicki

vor 1945 Gross Schwein - Kreis Glogau

 

                     

Renesansowy duży dwór wzniesiony w 1570 roku dla Georga von Puscha. Przebudowany i powiększony w I połowie XIX wieku. Piętrowy, murowany z kamienia i cegły, założony na planie prostokąta. Nad wejściem, w elewacji frontowej umieszczona jest tablica fundacyjna z datą powstania obiektu. Na początku XIX wieku po obu bokach pałacu dobudowano oficyny, połączone murkami z głównym budynkiem. Obecny stan założenia, pomimo zaniedbań w okresie powojennym czyni zeń interesujący obiekt, reprezentatywny dla tego typu budownictwa prowincjonalnego.

         

Pałac - 2014 rok.

   

Nad wejściem, w elewacji frontowej umieszczona jest tablica fundacyjna z datą powstania obiektu oraz herbami właścicieli.

     

Na początku XIX wieku po obu bokach pałacu dobudowano oficyny. Jedna połączona murkiem z głównym budynkiem.

       

   

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


         

         

         

Zniszczony niewielki cmentarz usytuowanym pod lasem.

   

Istniejąca kiedyś kaplica grobowa (dziś niewielkie pozostałości) pochodziła z przełomu XVIII i XIX wieku.

     

Droga na cmentarz.


Świetlica wiejska - wigwam w Dużej Wólce.


Dwór w Dużej Wólce - akwarela autorstwa Antoniego Boka - Głogów 2007.


 

DUŻA WÓLKA – miejscowość położona na północny wschód od Grębocic, na wysokości 95 m n.p.m., u wschodniego podnóża Wzgórz Polkowickich. W średniowiecznych źródłach występowała pod nazwami: Swynyn (1320) i Grosen Sweyn (1471). W czasach nowożytnych miejscowość znana była jako: villa Świnno (1580), Gros-Schwein (1679) oraz Schwein-Gross (1791). Do 1945 roku obowiązywała niemiecka nazwa Groß-Schwein.

    Około 1570 roku w Dużej Wólce wzniesiono dla Georga von Puscha murowany pałac w stylu renesansowym, który został przebudowany i powiększony w 1. połowie XIX wieku. Jest to obiekt piętrowy, murowany z kamienia i cegły, założony na planie prostokąta. W pomieszczeniach parteru znajdują się sklepienia krzyżowe i kolebkowe z lunetami. Nad wejściem w elewacji frontowej umieszczona jest tablica fundacyjna z datą 1570 oraz herbami właścicieli. Pałac pokryty jest dachem mansardowym. Po bokach pałacu połączone narożnikowo murkami, usytuowane są dwie oficyny wzniesione w początkach XIX wieku.

    W ich pobliżu znajduje się budynek gospodarczy z XIX wieku i stodoła. Podczas modernizacji dworu przebudowano otoczenie rezydencji. Od strony południowej pałacu powstał wówczas ogród. Zasadniczą częścią ogrodu był gazon, prawdopodobnie przecięty prostą drogą na osi budynku i obsadzony drzewami. Do dzisiaj rośnie
tu okazały ponad 170-letni platan. Wcześniej do folwarku przylegał ogród gospodarczy z bramą zdobioną empirowymi wazonami. W 4. ćwierci XIX wieku teren dworski przekształcono w niewielki park. Gęsty drzewostan tworzył zwarty układ okolony drogą. W ogrodzie i parku zachowało się około 70 drzew (w tym pojedyncze okazy: buk pospolity, klon jawor, topola kanadyjska), dawne ogrodzenie usunięto. Park znajduje się w pobliżu lasu należącego do tutejszego nadleśnictwa. W parku rosną: buki pospolite, dęby szypułkowe, choinki kanadyjskie, jesiony wyniosłe, jodły kaukaskie i pospolite, kasztanowce białe, lipy drobnolistne, platany klonolistne, robinie akacjowe, świerki pospolite i topole kanadyjskie. W obrębie cmentarza ewangelickiego (o powierzchni 0,08 ha, założenie datowane na 2. połowę XVIII wieku), usytuowanego w pobliżu lasu, zachowały się niewielkie pozostałości kaplicy grobowej z przełomu XVIII i XIX wieku.

 

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl