Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Guzice - powiat polkowicki

vor 1945 Schenkfeld früher Gusitz - Kreis Glogau

 

                       

   

W romantycznym parku niewielka już ruina barokowego, otoczonego fosą pałacu. Pałac, zachowany w dobrym stanie po II wojnie światowej, służył miejscowej społeczności. W sali balowej urządzano zabawy i wesela. W 1968 roku z niewiadomych, trudnych dziś do zrozumienia powodów został rozebrany.

           

Prawdopodobnie to dawny budynek inspektora majątku - ostatni obiekt zabudowy dawnego folwarku.

               

Skarpa w parku to także gruzowisko po zniszczonych zabudowaniach gospodarczych dawnego majątku.

                   

Pozostałość dawnego parku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           

Pałac na archiwalnych zdjęciach oraz wesele w pałacu - zdjęcie wykonane przed 1945 rokiem.


                   

Zabudowa miejscowości.


               

Pomnik poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy pochodzących z Guzic i okolic. Ostanie trzy zdjęcia przedstawiają już pomnik w uporządkowanym otoczeniu - rok 2012.


Dawna szkoła to obecnie budynek mieszkalny.


               

Pusty plac po zlikwidowanym małym wiejskim cmentarzu niemieckich mieszkańców miejscowości sprzed 1945 roku.


Te budynki zajazdu i mleczarni stały kiedyś na skrzyżowaniu dróg Guzice - Moskorzyn - Żuków. Dziś nie ma już niemal żadnych śladów (zachowane niewielkie pozostałości fundamentów) po Neumühle co widać na zdjęciach umieszczonych niżej.

                       

                       


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       

Skany z oryginalnych archiwalnych widokówek udostępnił Grzegorz Kardyś z Polkowic.


Życie arystokracji śląskiej w XIX wieku koncentrowało się głównie na wsi. Już w pierwszej połowie XIX wieku przetoczyła się przez Śląsk pierwsza fala modernizacji istniejących już budynków oraz powstawania nowych. Zostały wypracowane nowe historyzujące style architektoniczne. Dla części mieszczaństwa celem stało się przede wszystkim nabycie romantycznych posiadłości wiejskich. Znane z architektury miejskiej wille zostały przeniesione na grunt wiejski. Szczególnym uznaniem cieszyło się upiększanie krajobrazu poprzez zakładanie parków i ogrodów wraz z nowoczesnymi oranżeriami.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl