Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kaźmierzów - powiat polkowicki

vor 1945 Arnsdorf - Kreis Glogau


              

W latach 1740 – 1744 wzniesiono w Kaźmierzowie piętrowy dwór o szczególnych walorach estetycznych. Powstał on z przebudowy obiektu renesansowego z XVI wieku, a w drugiej połowie XIX wieku otrzymał skrzydło południowe. Całość nakrywają zróżnicowane dachy. Efekt podnosiła pseudo ryzalitowa fasada, wyraziście odzwierciedlająca wpływy barokowej architektury wiedeńskiej. Dzieło to pochodzi prawdopodobnie z dorobku znanego ówczesnego architekta Krzysztofa Hacknera (1663-1741), twórcy między innymi pałaców Hatzfeldów we Wrocławiu i w Żmigrodzie. Pałac na początku XX wieku przebudowano w stylu neobarokowym dla Artura von Kalckreutha. Ostatnim właścicielem przed końcem II wojny światowej był Erich Balke.

                 

Park obok pałacu oraz fragment okalającego go kiedyś w całości kamiennego muru.

     

Dziś po parku najczęściej przechadzają się kury i koguty.

                 

               

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


        

W północnym narożu parku naturalistycznego (otoczony kamiennym murem), zachowała się ruina kaplicy zniszczonej podczas wojny w latach 1618 - 1648. W ścianie kaplicy wmurowane są płyty nagrobne oraz tablica fundacyjna z inskrypcją (pełna treść):

„1570 Habe ich Georg von Pusch zu Groβschwein diese Turm erbaut”

Obok pozostałości cmentarza ze zniszczonymi nagrobkami. Leżące na ziemi jeszcze w 2006 roku płyty nagrobne uporządkowano w 2007.


Kapliczka obok zdewastowanego cmentarza przy drodze głównej. Obecnie ta kapliczka już nie stoi w tym miejscu (2013 rok).


           

                 

Kapliczka oraz jedyny grób (polski) na zniszczonym całkowicie ewangelickim cmentarzu niemieckich mieszkańców miejscowości.


              

  

Dokładne miejsce po zniszczonym okazałym budynku widocznym na dwóch ostatnich archiwalnych widokówkach.        

Dwór w Kaźmierzowie oraz fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku.

                 

Ruina kaplicy oraz płyty nagrobne na jej ścianach oraz w otoczeniu obiektu.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

     

Skany z oryginalnych archiwalnych widokówek udostępnił Grzegorz Kardyś z Polkowic.

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl