Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kłobuczyn - powiat polkowicki

vor 1945 Klopschen - Kreis Glogau

 

       

Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej.

Na miejscu pierwotnego kościoła z 1342 roku w latach 1695-1696 postawiono jednonawową kamienno-ceglaną świątynię. Ta późnorenesansowa budowla ma rzut prostokąta i półkolistą absydę. Fundację z końca XVII wieku upamiętnia kartusz na wieży z herbem opata Adalberta z zakonu augustianów z Żagania. Z jego to inicjatywy nastąpiła gruntowna przebudowa kościoła, której efekt jest widoczny do dziś.

          

Płyty wmurowane w ścianę kościoła.

     

Na cmentarzu okalającym niegdyś kościół nie zachował się żaden stary sprzed 1945 roku pomnik nagrobny.


 

Obok kościoła po przeciwnej stronie drogi, znajduje się budynek szkoły z przełomu XVIII i XIX wieku, reprezentujący późny barok, nie zatarty mimo pewnych zmian w wyniku późniejszej przebudowy oraz współczesnego remontu.


 

Budynek innej szkoły w Kłobuczynie oraz wiejska kapliczka w centrum miejscowości.


     

Budynek nieczynnego dworca kolejowego oraz jeden z budynków w pobliżu.                   

Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej, św. Jan Nepomucen przed światynią, płyty nagrobne na murze kościoła oraz dawny budynek szkoły.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

       


     

Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl