Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Koźlice - powiat polkowicki

vor 1945 Kosel - Kreis Glogau

 

 Wjazd do miejscowości od strony Kłobuczyna.


   

Na zdjęciu wykonanym w 1912 roku, przedstawiającym weteranów wojny prusko - francuskiej z lat 1870 / 71 widać ścianę frontową pałacu. Obecnie jest to znacznie przebudowany budynek mieszkalny widoczny z oddali na drugim zdjęciu po jego lewej stronie.

               

Istniejąca zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

               

Miejsca na których stały pozostałe dziś już nie istniejące budynki gospodarcze i mieszkalne.

   

Dziedziniec folwarczny jest dziś boiskiem piłkarskim.

               

               

Fragment parku.


   

Sąsiadująca z majątkiem zachowana zabudowa gospodarcza.


                       

                       

Zdewastowany stary ewangelicki cmentarz obok współczesnego.


Element pomnika upamiętniającego żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej - pochodzących z Koźlic i okolic.


30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem Rzeszy (powołany na to stanowisko przez Paula von Hindenburga), i stanął na czele koalicyjnego rządu. na pamiątkę tej okoliczności w tysiącach miejscowości ówczesnych Niemiec posadzono dęby oraz postawiono takie oto kamienie, który późnym latem 2015 roku wydobyto przypadkowo podczas wykopów budowlanych w Koźlicach.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl