Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Małe Rynarcice (Rynarciczki) część miejscowości Żelazy Most- powiat polkowicki

vor 1945 Klein Rinnersdorf - Eisemost - Kreis Lüben

 

   

W Małych  Rynarcicach  (Klein Rennersdorf) znajdował się kiedyś dwór stanowiący siedzibę właściciela majątku. Pomimo użytkowania jego w okresie powojennym do około 1975 roku i planów ulokowania w nim szkoły rolniczej, dziś pozostały po nim tylko ruiny. Zaprezentowane zdjęcia przedstawiają niemal całkowicie rozebrany ostatni już budynek gospodarczy oraz na innych zdjęciach schody będące pozostałością dworu. Małe Rynarcice administracyjnie obecnie nie istnieją. Dziś kieruje tam znak Żelazny Most 45, której to pobliskiej miejscowości stanowią najbardziej na wschód wysunięta część.

                   

Widoczne schody to ostatni juz element rozebranego dworu.

                   

                   

Z wielu budynków gospodarczych tylko jednego są zachowane fragmenty. Był to obiekt długi na około 50 metrów i mieścił stajnie i pomieszczenia magazynowe na poddaszu.


               

Relikty bramy wjazdowej do majątku, który pierwotnie w znacznej części był otoczony kamiennym zachowanym dziś szczątkowo murem oraz staw na tyłach dawnego majątku.

                   

                   

Fragment parku krajobrazowego zdewastowanego przez niekontrolowaną dziś wycinkę drzew.

       

Zdewastowane groby rodziny Dittrich oraz Gebhard na wzgórzu w parku.

   

Ten budynek mieszkalny stanowi ostatni już element dawnego majątku którego ostatnim właścicielem był urodzony w 1888 roku w USA Paul Gebhardt widoczny z rodziną na archiwalnej fotografii. Formalną właścicielką była jednak żona Paula - Else Gebhardt z domu Dittrich, której to rodzice posiadali majątek od 1890 roku.Rynarciczki (Małe Rynarcice)

1.1. Dawne nazwy miejscowości.

Reynhartsdorf – 1359 r., Rinnersdorf Klein – 1789 r. i potem zamienienie Klein Rinnersdorf do 1945 r. Odtąd – Rynarciczki.

1.2. Etymologia nazwy wsi.

Od imienia Reinhard, jak Rynarcice.

1.3. Historia wsi i dóbr.

Miejscowość o średniowiecznej metryce, przynależna do parafii katolickiej w Żelaznym Moście. Jednakże właściciele tutejszych dóbr rycerskich ( szlacheckich) są znani z nazwiska dopiero w czasach nowożytnych. W XVIII w. należały one do rodziny von Opeer. W 1789 r. właścicielem jest Martiny, w 1845 r. są dobra spuśćizną po majorze von Zieten, w 1876 r. należą do Alwina Lanego, w 1886 r. do Elisa Alexandra Katza, w 1891 r. – do Wilhelma Zenkera. Około 1894 r. dobra nabył Geogr. Dittrich i w rekach tej rodziny utrzymały się one do wybuchu II wojny światowej ( w 1930 r. przejęła je wdowa po Georgu – Helena, po niej zaś ich córka – Else Gebhardt). W czasie, gdy pozostawały własnością Georgia Dittricha, począwszy od 1905 r. w księgach adresowanych jest wzmianka o należących do folwarku parku i ogrodzie.

1.4. Układ przestrzenny wsi.

Pomimo średniowiecznej proweniencji Rynarciczki nigdy nie rozwinęły się w jakiś konkretny układ. Pozostały w zasadzie niewielką osadą o rozproszonej zabudowie skupionej w sąsiedztwie dóbr.

Położenie poza granicami gminy Rudna, stanowią jednak pewną całość z Rynarcicami.

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl