Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ogorzelec - powiat polkowicki

vor 1945 Görlitz bei Glogau - Kreis Glogau

 

               

Dwór w Ogorzelcu oraz tabliczka z nazwiskiem jego właściciela z 1894 roku i zabudowa miejscowości.


Widok na Ogorzelec od strony Głogowa.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


OGORZELEC – wieś położona na zachód od Grębocic, na wysokości 130 m n.p.m. W średniowieczu miejscowość występuje po raz pierwszy w dokumentach z 1427 (jako Gorlicz) i 1431 (Goerlizchin), a w nowożytnych źródłach z 1580 roku pod nazwą villa Gorlitz. W późniejszym okresie wieś występowała pod nazwami Görlitz (1679), Goerlitz (1721) oraz Görlitz (1900). Przed II wojną światową Ogorzelec nosił niemiecką nazwę Görlitz (w 1936 roku Marienquell-Görlitz). W okresie międzywojennym miejscowość należała do parafii Kwielice (Marienquell). W 1929 roku we wsi mieszkało  67 katolików i 17 protestantów. Bezpośrednio po II wojnie światowej przez pewien czas funkcjonowała nazwa miejscowości Gorlice (1945). Obecnie w Ogorzelcu mieszkają 64 osoby (2005 rok).

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl