Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Parchów - powiat polkowicki

vor 1945 Parchau - Kreis Lüben

 

         

Ruina barokowego pałacu wzniesionego na początku XVIII wieku (około 1702 roku). Wybitne dzieło architektury. Autorem jego projektu był Martin Frantz. Znajdowało się tu kiedyś 25 sal. Restaurowany w XIX wieku, częściowo uszkodzony w 1945, zabezpieczony w 1958. Założony na rzucie prostokąta, trzytraktowy, dwukondygnacjowy, nakryty czterospadowym dachem łamanym z lukarnami. Ryzality środkowe akcentowane podziałem pilastrowym, w wejściu głównym kamienny portal balkonowy. Pałac stanowił siedzibę rodów: von Eckarstberg, zu Dohna, von Dunin, von Schkopp, von Kottwitz, von Nostitz, von Volmerstein a ostatnim do 1945 był podpułkownik z I wojny światowej von Recke. Pałac zdobił kiedyś kartusz herbowy rodów von Hocke i von Kottwitz.
 

Archiwalna fotografia pałacu pochodzi ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy. Autor Milka 1967.

       

Dawny dziedziniec przed ruiną pałacu oraz zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.


   

Kościół w Parchowie wzmiankowany był już w 1399 roku. W latach 1524 - 1654 ewangelicki oraz ponownie od 1670 roku. Na początku XIX wieku uległ spaleniu od uderzenia pioruna. Na skutek antagonizmów między gminami: katolicką i ewangelicką odbudowany dopiero współcześnie.


     

Obok kościoła stoi barokowa kaplica cmentarna z końca XVIII wieku. Murowana, kwadratowa, nakryta dachem namiotowym z sygnaturką. Strop przykrywały kiedyś freski.

         

Cmentarz w Parchowie oraz głaz z pamiątkową tablicą.


 

Krzyż przy drodze głównej.


   

Budynek w miejscowości oraz dawna szkoła.


 

Pomnik Poległych Żołnierzy Armii Radzieckiej.         

Ruina pałacu, kościół filialny w Parchowie należący do parafii p.w. św. Jacka w Pogorzeliskach, barokowa kaplica cmentarna oraz dawna szkoła.

Pomnik Wincentego Witosa.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.   

Pomnik Wincentego Witosa oraz strumień wodny w Parchowie.

Parchów - fot. Zbigniew Machoń. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl