Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Pieszkowice - powiat polkowicki

vor 1945 Petersdorf - Kreis Lüben

 

Pieszkowice /Petersdorf/ - mała wioska w gminie polkowickiej, województwo dolnośląskie, wspominana już w 1332 roku /Petrisdorph/ z 17 gospodarstwami zagrodniczymi. W połowie XIX wieku było tu 21 domów mieszkalnych z 140 mieszkańcami (30 katolików). Ewangelicy należeli do parafii w Pielgrzymowie /Pilgramsdorf/, katolicy do parafii w Grodowcu /Hochkirch/. Wioska posiadała 1 młyn wiatrowy (zatrzymany w początku XX wieku), była 1 leśniczówka i 1 dworek, w którym mieszkał właściciel Fiedler. Było też 3-ch rzemieślników. Poczta była w Polkowicach, Sąd Okręgowy w Głogowie, Sąd Patrymonialny w Lubinie. Był też tutaj obszar dworski z cegielnią, którego właścicielem w 1873 roku był porucznik pruski Hugo Stockmer. Dobra te miały powierzchnię 679 mórg (481 rola, 6 łąki, 192 las). W roku 1939 w wiosce było 30 domów mieszkalnych i 81 mieszkańców. Po cegielniach pozostało wiele zapadlisk i stawów. Późniejsza tutejsza cegielnia parowa, wspominana w początkach XX wieku, należała do dóbr dworskich Szklar Górnych, których właścicielami byli hrabiowie Ballestremowie z Pławniowic na Górnym Śląsku. Położona była w dolinie i obejmowała powierzchnię 45 ha. Zarządzali nią odpowiedni rządcy, którzy opiekowali się też cegielnią hrabiowską w pobliskiej Biedrzychowej. Obie cegielnie specjalizowały się w produkcji rurek drenarskich i czerwonej dachówki.

Autor tekstu - Grzegorz Bolesław Marek.


  

Wjazd do miejscowości oraz polny staw.


  

Budynek w byłym majątku oraz dawna gospoda (sprzed 1945 roku).


                 

                    

Zniszczony cmentarz niemieckich mieszkańców Pieszkowic sprzed 1945 roku.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl