Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Polkowice

vor 1945 Heerwegen früher Polkwitz - Kreis Glogau

 

 

Obecny wygląd ratusz zawdzięcza przebudowie dokonanej połowie XIX wieku. Nastąpiła ona po zniszczeniach (starego ratusza z 1775 roku) dokonanych w trakcie trwającej 7 lat okupacji francuskiej 1806 - 1814. Budynek przetrwał bez uszczerbku I i II wojnę światową.


   

Poewangelicki kościół p.w. św. Barbary pochodzi z 1746 roku kiedy rozpoczęto jego budowę. Jego poświęcenie nastąpiło  1847 roku, a wieżę dostawiono w 1829.


   

Na uwagę zasługuje także kościół p.w. św. Michała Archanioła wzmiankowany już w 1366 roku, spalony w 1554 i 1572 roku. Obecna budowla pochodzi z 1679 roku, kiedy dokonano przebudowy świątyni. W niej to gotycka kaplica św. Anny z 1510 roku, renesansowa ambona i chrzcielnica oraz ołtarz boczny św. Sebastiana ufundowany w 1680 roku jako wotum dziękczynne za ocalenie od szalejącej epidemii cholery.

         

Płyta pamiątkowa wmurowana w ścianę kościoła p.w. św. Michała Archanioł, upamiętniająca lata jego przebudowy, tablica informacyjna szlaku pielgrzymkowego Jakubów - Santiago de Compostela, krzyż pokutny oraz  św. Jan Nepomucen.


 

Młyn holenderski (jego pozostałość) zbudowany w 1882 roku. Jego pierwszym właścicielem był Karl Reichel.


   

Budynek nieczynnego dworca kolejowego.


Kamień upamiętniający Alberta Leo Schlagetera postawiono w Polkowicach 26 sierpnia 1928 roku.

Albert Leo Schlageter (1894 - 1923) podporucznikiem w czasie I wojny światowej. Bezpośrednio po wojnie należał do Freikorpsu "Organisation Heinz" ( Freikorps to ochotnicza formacja wojskowa, tworzona wówczas w Niemczech głównie do walki z rewolucjonistami i do ochrony terytorium Rzeszy ).
W 1922 roku Schlageter wstąpił do NSDAP i był założycielem tzw. Zakonu Młodzieży Niemieckiej. W następnym roku brał udział w akcji sabotażowej na terenie okupowanego przez Francuzów i Belgów Zagłębia Ruhry. Dowodzona przez ppor. Schlagetera grupa wysadziła w powietrze 15 marca 1923 r. tor kolejowy w miejscowości Kalkum. Znaczenie tego czynu było niewielkie. Schlageter został ujęty i stanął przed francuskim sądem wojskowym. Skazany na śmierć, 26 maja 1923 r. jako jedyny niemiecki żołnierz w całym okręgu Ruhry został rozstrzelany przez francuski pluton egzekucyjny. Miał 29 lat. Natychmiast stał się w Niemczech bohaterem narodowym. Był nazistą, lecz jako męczennik za sprawę narodową doczekał się uznania przez przedstawicieli niemal wszystkim kierunków politycznych w Rzeszy. Oprócz nacjonalistów (a zwłaszcza hitlerowców) był też przez pewien czas niezwykle czczony przez komunistów. Jego osobie poświęcił w 1923 r. znane przemówienie Karol Radek, jeden z przywódców Kominternu.

Albert Leo Schlageter


                   

               

                 

Cmentarz w pobliżu kościoła p.w. św. Michała Archanioła.


       

Puste miejsce po cmentarzu ewangelickim w Polkowicach.               

Rynek w Polkowicach, kościół p.w. św. Michała Archanioła, młyn holenderski oraz współczesny kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

   

Kopalnie w pobliżu Polkowic.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Wschód słońca nad Polgawicz - Polkowice oraz Freistat - Kożuchów. Najstarszy wizerunek dwóch miejscowości - 1537 rok.


     

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skany udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.

           

           

           

           

           

           

           

           


        

Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl