Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Proszówek - powiat polkowicki

vor 1945 Friedrichsdorf - Kreis Glogau

 

`   `      

Budynek stanowiący siedzibę zarządcy dawnego majątku.

                   

Zabudowa gospodarcza dawnego folwarku.


Krzyż w centrum miejscowości.


               

Przejazd kolejowy w Proszówku. Na archiwalnym zdjęciu widać przystanek kolejowy przed 1945 rokiem.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


PROSZÓWEK – wieś położona na południowy wschód od Grębocic, na wysokości 85 m n.p.m. Pierwsza wzmianka o miejscowości znajduje się w dokumencie z 1376 roku (villa Frederici). Przed II wojną światową wieś wchodziła w skład gminy Lindenbach (Krzydłowice). Ówczesna jej nazwa brzmiała Friedrichsdorf. Do zabytkowych obiektów Proszówka należą zachowane czworaki oraz domy nr 4, 5, 7 z XIX wieku. W pobliżu wsi, nad rzeką Rudna, usytuowane jest dawne zadrzewienie parkowe (pierwotnie o powierzchni około 17 ha), składające się z około 250 dębów szypułkowych, z udziałem głogu jednoszyjkowego, graba pospolitego, olszy czarnej i wiązu szypułkowego.

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl