Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Proszyce - powiat polkowicki

vor 1945 Wiesengrund früher Porschütz - Kreis Glogau

 

           

Dwór wybudowany w XIX wieku. Obok zabudowania gospodarcze powstałe w tym samym okresie oraz oficyny z początku XX wieku. W 1866 roku notowany jest właściciel majątku - Borke. W XVIII wieku właścicielką była Barberina Campanini z Barszowa.

               

       

Piec w opuszczonym dworze, zdewastowana zabudowa gospodarcza oraz nikłe resztki danego parku.


           

Brama wjazdowa do jednego z gospodarstw, kapliczka na końcu miejscowości, jeden z budynków oraz była szkoła stanowiąca obecnie dom mieszkalny.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


PROSZYCE – wieś położona na południowy wschód od Grębocic, na wysokości 85 m n.p.m. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1341 roku, a jej ówczesna nazwa brzmiała Porsicz. Dokument spisany w Górze pod datą 13 maja 1465 roku podaje, iż Jan Jone zeznaje wraz z ławnikami o sprzedaniu przez Henryka Lamberga misjonarzom kaplicy Świętego Krzyża w Głogowie za roczny czynsz z roli w Porschütz (Proszyce). Inny dokument z 4 września tegoż roku sporządzony w Głogowie informuje, iż Jan Creydlivic zeznaje o sprzedaży rocznego czynszu przez Jana Dominika. Na początku XVIII wieku Proszyce wraz z pobliskim Barszowem i folwarkiem znajdowały się w majątku rodu von Haugwitzów (w 1711 roku jako właściciel wymieniony jest w źródłach Melchior Gotfryd von Haugwitz). W dniu 21 maja 1711 roku Haugwitz zamienił tutejsze dobra z Hansem Fryderykiem von Bess na inne posiadłości w księstwie wołoskim. Jednak w posiadaniu rodziny von Bess majątek pozostawał zaledwie do 1748 roku. Wskutek zadłużenia właścicieli władze ówczesnej rejencji wrocławskiej przekazały bowiem majątek von Bessa jednemu z jego wierzycieli – generałowi pruskiemu Janowi von Winterfeld. Ten z kolei po 1759 roku odsprzedał je Barberinie Campanini-Cocceji. W roku 1825 Proszyce (Porschütz) zostały połączone w jeden majątek ze Starą Rzeką (Altwasser). W 1866 roku właścicielem majątku była rodzina von Borke. Tuż po II wojnie światowej wieś nosiła nazwę Prószyce Nowe. W XIX wieku w Proszycach wybudowano dwór i zabudowania gospodarcze: oborę, stajnię i stodołę, a w XX wieku oficynę. Park przy pałacu powstał w 1870 roku. Wśród drzew zachowane tu są tu ponad 120-letnie kasztanowce, lipy i wiązy.

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl