Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Sobin - powiat polkowicki

vor 1945 Herbersdorf - Kreis Lüben

 

           

Pierwsza wzmianka o kościele w Sobinie p.w. św. Michała Archanioła pochodzi z 1376 roku. Była to drewniana świątynia, którą zastąpiono w XV wieku murowaną budowlą. Kościół przebudowano i otoczono murem w XVIII wieku. Jednonawowy z przyporami. Wnętrze przykryte jest sklepieniem krzyżowym i kolebkowym z lunetami. Godny uwagi jest w nim gotycki tryptyk w bocznym ołtarzu, barokowy ołtarz główny, ambona oraz balustrada. Dwa dzwony pochodzą z 1504 i 1603 roku.

                   

Pomniki które ocalały po likwidacji cmentarza przykościelnego.           

Kościół p.w. św. Michała Archanioła, płyta na jego ścianie, niemiecki grób oraz szyb górniczy.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.               

                   

Niemieckie pochówki ewangelickie na współczesnym cmentarzu komunalnym uporządkowane przez Łukasza Wojnara w 2008 roku. Zdjęcia autora tej inicjatywy.


   

Jednym z właścicieli folwarku w Sobinie  usytuowanym obok kościoła był hrabia von der Recke - Volmerstein z pobliskiego Jędrzychowa.


W pobliżu Sobina na początku 1945 roku w wyniku ofensywy wojsk radzieckich zostało okrążone duże zgrupowanie wojsk niemieckich. Odcięte od głównych oddziałów, od dostaw paliwa, pozbawione zostało szans wydostania się z pułapki. Jeszcze przez wiele lat po wojnie na miejscu zdarzenia pozostawał porzucony sprzęt: czołgi, liczne działa, samochody a nawet samolot sanitarny.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                 

     


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl