Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Śrem - powiat polkowicki

vor 1945 Schrien - Kreis Glogau

 

   

                   

Późnoklasycystyczny pałac z I ćw. XIX wieku (około 1820) zbudowany został dla rodziny von Lucanus. Obiekt został wzniesiony na miejscu wcześniejszej rezydencji należącej do rodu von Stenberg. Od końca XIX wieku własność Paula Schütza, który zarządzał nim do końca II wojny światowej. Od 1945 roku pałac użytkowano w celach mieszkalnych do lat 70 - tych XX wieku. Dziś opuszczony w stanie znacznie posuniętej ruiny ulokowany na skraju malowniczego krajobrazowego parku skazany jest na zagładę.

       

Zachowane budynki zabudowy mieszkalno - gospodarczej dawnego majątku oraz folwarczny dziedziniec i park.

                       


                   

                   

                   

Zdewastowany ewangelicki cmentarz wśród pól.


   

Droga w pobliżu miejscowości oraz zabudowa wioski.


 

Fotografie pałacu z końca lat 70 - tych XX wieku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl