Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Stara Rzeka - powiat polkowicki

vor 1945 Altwasser - Kreis Glogau

 

     

W Starej Rzece stał kiedyś pałac należący do właścicieli wioski rodu von Stosch. Od 1866 roku budynek jest rezydencją rodu von Koller, a w latach 1902 - 1937 rodziny Fuhrmann. Pałac znajdujący się w przy parku krajobrazowym był otoczony fosą. Dziś trudno doszukać się jego pozostałości. Na jego części wybudowano inny budynek. Zachowały się jedynie pochodzące z XIX wieku zabudowania gospodarcze - dwie murowane, prostokątne i parterowe oficyny klasycystyczne. Wieżyczka jednej z nich zwieńczona jest charakterystyczną latarnią.

 

Wieżyczka gontowa zwieńczona latarnią na jednym z zabudowań gospodarczych dawnego majątku.

   

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

              

        

              

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku - wczesna wiosna 2012 rok.


Autor fotografii - Jan Taras.


     

Jedna z kapliczek przy drodze do Grodowca oraz betonowy krzyż na końcu miejscowości.


Pałac w Starej Rzece - akwarela autorstwa Antoniego Boka - Głogów 2006.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

 

Dom wypoczynkowy w Starej Rzece oraz pałac, sklep, młyn wodny Neumanna oraz gospoda Henschela.

 

Pałac przed przebudową.


 

STARA RZEKA – miejscowość położona na południe od Grębocic, w odległości 18 km od Głogowa, na wysokości 90 m n.p.m. Najstarsza wzmianka o wsi znajduje się w bulli z 1245 roku wystawionej przez papieża Innocentego IV. Dokument ten podaje, iż w średniowieczu wieś stanowiła własność biskupstwa wrocławskiego. Do roku 1866 Stara Rzeka (niemiecka nazwa Altwasser) była w posiadaniu rodziny von Stosch. Po nich właścicielami wsi był ród von Koller. W latach 1902-1937 właścicielką wsi była nieznana z imienia von Fuhrman. Przed II wojną światową Stara Rzeka (Altwasser) stanowiła odrębną gminę wiejską o powierzchni 776 ha, obejmującą miejscowość Wiesengrund. Na jej terenie zamieszkiwało około 410 osób. Do II wojny światowej w Starej Rzece istniał zabytkowy pałac. Obecnie na jego miejscu wzniesiony jest inny budynek. Pałac otoczony był z trzech stron wodą, a od wschodu zasłonięty wierzbami rosnącymi na grobli. Przy pałacu znajdował się park przedzielony stawem i kanałem wodnym. Obok niego była droga, do której dochodziły dwie aleje. Przez wschodnią część parku przebiegała stara aleja lipowa. Obecnie na północ od dawnego pałacu znajduje się zwarty masyw drzew z niewielkimi polankami. Jest to park typu krajobrazowego, w którego kompozycji wykorzystano elementy wodne i istniejące zadrzewienie. Zachowane drzewa to: dęby czerwone i szypułkowe, graby, jesion wyniosły, klon pospolity, lipy drobnolistne i szerokolistne, olsza czarna, topola biała i topole kanadyjskie oraz wierzby białe (w wieku około 120 lat).

    Zabytkowe, pochodzące z XIX wieku zabudowania folwarczne były w okresie powojennym użytkowane przez PGR. Obie oficyny to budowle klasycystyczne, murowane, prostokątne, parterowe, o dwuspadowych dachach z naczółkami. Na jednej z oficyn znajduje się wieżyczka zwieńczona latarnią.

 

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl