Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Sucha Górna - powiat polkowicki

vor 1945 Ober Zauche - Kreis Glogau

 

         

 

Barokowy pałac z XVIII wieku. Uszkodzony tylko w niewielkim stopniu w 1945 roku, uległ dewastacji w latach następnych. W 1949 roku dzięki zaangażowaniu mieszkańców wioski został odbudowany i służył do końca lat 90 - tych XX wieku jako szkoła podstawowa. Dziś po likwidacji placówki edukacyjnej opuszczony czeka na właściwego użytkownika.

   

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.


 

Kościół p.w. św. Anny w Suchej Górnej powstał z rozbudowy kaplicy cmentarnej.


Dokładne miejsce po pomniku upamiętniającym żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej a pochodzących z Suchej Górnej.


   

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górnej.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       

Zdjęcie klasowe z 1931 roku z Suchej Górnej.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl