Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Świnino - powiat polkowicki

vor 1945 Klein Schwein - Kreis Glogau

 

           

       

Pałac w jego pierwotnej formie powstał w XVI wieku jako siedziba rodu von Zedlitz. Dziś zachowana forma budynku pochodzi z przebudowy i modernizacji dokonanej na przełomie XVIII i XIX wieku. Obok resztki naturalistycznego parku założonego w połowie XIX wieku, który pierwotnie otoczony był murem. W majątku dobrze zachowany zespół folwarczny - budowle późno klasycystyczne z 1840 roku.

               

Klatka schodowa w pałacu.

           

Kominek w holu głównym.

           

Puste zdewastowane pomieszczenia w pałacu.

       

Wejście główne oraz boczne do pałacu oraz okienko na poddaszu.

                       

                       

       

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

           

               

       

Płyty upamiętniające właścicieli majątku z XIX wieku wmurowane w jeden z budynków gospodarczych.


           

Pomnik poświęcony poległym w latach 1914 - 1918 żołnierzom pochodzącym ze Świnina. U jego podstawy wyryte napisy w języku rosyjskim pochodzące prawdopodobnie z 1945 roku.

ZUM GEDAECHTNIS

FÜR UNSERE BESTEN

WELTKRIEG 1914 - 1918

 

Wilhelm Röhr -      9.9.1915

August Walter -     25.10.1918

Erwin Mathias -     23.5.1915

Paul Gond -           8.12.1914

Ernst Kluge -         24.03.1918

Reinhold Baer -     15.07.1915

August Kube -        20.09.1917

Paul Walter -         17.8.1917

Paul Brandt -         30.10.1918

 


 

       

 

Kamień wskazujący kierunek i odległość do Polkowic oraz łaciński napis na figurze przed wjazdem do dawnego majątku. Drugie zdjęcie pokazuje puste miejsce po kamieniu którego już w 2015 roku nie było.

 


 

           

 

           

 

Zdewastowany ewangelicki cmentarz w Świninie.

 

                   

 

                   

 

           

 

Cmentarz - 2016 rok.

 


 

 

Autor fotografii - Jan Taras.

  

           

 

Pałac oraz sąsiadująca z nim zabudowa gospodarcza.

 

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.

  

 

Pałac w Świninie - akwarela autorstwa Antoniego Boka - Głogów 2007.

 


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

 

       

 

 

Fotografia klasowa - Świnino rok 1935. Zdjęcie pochodzi z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.

 


 

ŚWININO – miejscowość leżąca w odległości 5 km na południe od Grębocic, w pobliżu wsi Wilczyn, na wysokości 95 m n.p.m. Od schyłku XIX wieku do końca drugiej wojny światowej Świnino należało do rodu Mathisów. Przed 1945 rokiem tworzyła ona odrębną gminę wiejską, obejmującą miejscowości: Willschau (Wilczyn), Pinquart (Bieńków), Schwefler-Mühle (młyn koło Świnina) i Herzogmühle. Gmina Świnino zajmowała powierzchnię 624 ha, liczyła 305 mieszkańców.

    W granicach miejscowości zachował się zespół folwarczny, składający się z domu folwarcznego, dwóch budynków gospodarczych i spichlerza. Dom folwarczny to budowla późnoklasycystyczna, wzniesiona w 1840 roku (na bazie renesansowego dworu rodu von Zedlitz z końca XVI wieku, przebudowywanego i modernizowanego w XVIII wieku), murowana, na rzucie prostokątna, piętrowa. Dwa budynki gospodarcze to obiekty klasycystyczne z 1. połowy XIX wieku, murowane, piętrowe, założone na planie prostokąta, nakryte dachami naczółkowymi z wietrznikami. W drugiej kondygnacji mają niskie okna, zamknięte półkoliście. Spichlerz klasycystyczny zbudowano w 1840 roku. Jest to obiekt murowany z cegieł, trzykondygnacyjny, założony na rzucie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym.

    Przy zespole pałacowym znajdują się resztki naturalistycznego parku, założonego w połowie XIX wieku. Pierwotnie park otoczony był murem i rozciągał się na południe i wschód od pałacu. Posiadał rozległą polanę widokową. Wśród zachowanego starodrzewia są: buk pospolity, cypryśniki groszkowe, dęby szypułkowe, graby pospolite, jawory, jesiony wyniosłe, kasztanowce białe, klony pospolite, lipy drobnolistne i szerokolistne, topole kanadyjskie, wiązy szypułkowe oraz wierzby białe w wieku 110 do 180 lat. Zachował się tu cenotaf poświęcony poległym w latach I wojny światowej (1914-1918) żołnierzom pochodzącym ze Świnina. Na nieczynnym, zdewastowanym cmentarzu ewangelickim (o powierzchni 0,11 ha) znajdują się 3 fragmenty grobów, cokoły i rozbite epitafia.

 

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl