Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Trzebnice - powiat polkowicki

vor 1945 Seebnitz - Kreis Lüben

 

           

Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej oraz główne wejście do świątyni.

                   

Bramy wejściowe na teren przykościelny i epitafia na murach kościoła.

       

Epitafium na murze okalającym kościół oraz przy nim zgromadzone.

       

Fragmenty płyt nagrobnych wmurowane w ścianę okalającą dawny cmentarz.


   

Dom w centrum miejscowości (dawna szkoła) oraz budynek dawnej mleczarni.


               

Przejazd kolejowy, budynek dawnego dworca kolejowego oraz sąsiadująca z nim zabudowa.       

Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej, jego wnętrze oraz budynek dawnej mleczarni.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

                       

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl