Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wierzchowice - powiat polkowicki

vor 1945 Haselquell früher Würchwitz - Kreis Glogau

 

Pałac wzniesiony w formie willi włoskiej pod koniec XIX wieku dla rodziny von Rittberg. Budowlę wzniesiono na miejscu poprzedniego założenia należącego  m.in. do rodu von Kreckwitz.

           

                   

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


   

W centralnej części wioski stoi jeszcze, choć już bez napisów, pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej żołnierzy – pochodzących z Wierzchowic. Na drugiej fotografii cmentarz gdzie trudno doszukać się śladów starych pochówków niemieckich mieszkańców.


   

Autor fotografii - Jan Taras.


       

Zabudowa miejscowości.


           

                   

Ostatnie fragmenty komina są pamiątką po cegielni.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl