Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wilczyn - powiat polkowicki

vor 1945 Willschau - Kreis Glogau

 

   

Kapliczka przy drodze do Grodowca.


                   

   

Zabudowa dawnego folwarku oraz widok na miejscowość lata 2005 - 2012.

       


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


WILCZYN – wieś położona na południe od Grębocic, na wysokości 88 m n.p.m. Pierwsza wzmianka o miejscowości (Wilkau) pochodzi prawdopodobnie z 1322 roku. Według dokumentu z 25 maja 1377 roku wikariusze głogowscy otrzymali 5 grzywien z Wilschin (Willschau). Kolejne pismo spisane w Głogowie 10 października 1466 roku informuje, iż wikariusze z kolegiaty głogowskiej nabyli roczny czynsz 1 grzywny w Wilczynie. Źródło zaś z 22 stycznia 1499 roku (Wrocław) podaje, że biskup Piotr Nowak za zgodą kapituły wrocławskiej dokonał transakcji we wsiach Grębocice, Przedmoście i Wilczyn na rzecz kapituły głogowskiej. Przed 1937 rokiem Wilczyn (Willschau) wchodził w skład gminy wiejskiej Kleinschwein (Świnino). Bezpośrednio po II wojnie światowej funkcjonowała nazwa wsi Wola. Zabytkowymi obiektami we wsi są XIX-wieczne domy nr 1, 4, 5, 10, 12 i 15.

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl