Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wilkocin - powiat polkowicki

vor 1945 Wolfersdorf - Kreis Sprottau

 

         

   

Obok Wilkocina zlokalizowany jest Przemkowskim Park Narodowy. Do 1992 roku tereny te były użytkowane jako poligony wojsk radzieckich, wcześniej, bo do 1945 roku były wykorzystywane przez Wehrmacht. Pozostałością ich działalności są wyludnione wsie, poniemieckie i poradzieckie bunkry. Trudno czytelne w terenie są tak zwane Wały Śląskie lub Wały Chrobrego, kiedyś potężna konstrukcja obronna, która przed tysiącem lat strzegła zachodniej granicy Śląska. Według innej hipotezy Wały zostały wzniesione znacznie później, bo u schyłku XVII wieku i tworzyły zaporę przeciw kupieckim karawanom, które poruszając się nielegalnymi drogami, chciały ominąć posterunki celne. Celem ich było ukierunkowanie ruchu handlowego. Dziś pozostały po nich fragmenty nasypów ziemnych, wysokich maksymalnie na 1,25m i szerokich do 47m. Pamiątką po wojskach radzieckich tuż obok Wilkocina są dwa ciągi bunkrów. W jednym z nich mieścił się sztab dowodzenia i centrum łączności ze wszystkimi grupami wojsk radzieckich w Europie Środkowej.

         


Zarastający już roślinnością piaszczysty pas o szerokości 100 metrów oddzielający kiedyś poligon radziecki od części cywilnej.


       

Kroniki wizytacji kanonicznych z końca XVII wieku wymieniają kościół w Wilkocinie, będący w stanie ruiny, zapewne od czasów wojny 30 - letniej 1618 - 1648. Nigdy nie został odbudowany, znajdował się na miejscu późniejszego cmentarza w centrum miejscowości. Pozostałością cmentarza jest fragment bramy głównej i muru obwodowego. Krótko po II wojnie światowej stał tu jeszcze obecnie całkowicie zniszczony pomnik żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej - mieszkańców Wilkocina.


     

     

Nieczynny budynek dworca kolejowego (obecnie budynek mieszkalny) oraz pozostałość torowiska.

 

Przejazd kolejowy w miejscowości.


     

Centrum miejscowości oraz kapliczka.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl