Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Żabice - powiat polkowicki

vor 1945 Schabitzen - Kreis Glogau

 

               

Miejsce po budynku stanowiącym siedzibę zarządcy dawnego majątku. oraz fragment zachowanej jeszcze zabudowy gospodarczej.

                       

                       

Fragment zachowanej jeszcze zabudowy gospodarczej majątku. Fotografie trzech budynków z różnej perspektywy.


                   

Na zachodnim końcu miejscowości po prawej stronie drogi do Piersnej znajdował się folwark Niederhof po którym do dnia dzisiejszego nic nie pozostało.


           

Widok na budynki w miejscowości oraz droga Żabice -  Piersna i na ostatniej fotografii w kierunku odwrotnym.


Dawny zajazd z XIX wieku – zaadaptowany na budynek mieszkalny.


ŻABICE – wieś położona na wschód od Grębocic, na wysokości 80 m n.p.m. Po raz pierwszy była wymieniona w dokumencie pochodzącym z 1298 roku pod nazwą Saben. Przed 1937 rokiem miejscowość (Schabitzen) wchodziła w skład niemieckiej gminy wiejskiej Roggenfelde (Rzeczyca). Tuż po II wojnie światowej funkcjonowała nazwa wsi Szyców. Zabytkowymi obiektami wsi są domy mieszkalne, fragmenty zabudowy gospodarczej przedwojennego majątku i dawny zajazd z XIX wieku (w pobliżu drogi do Trzęsowa) – zaadaptowany na budynek mieszkalny.

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl