Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Żelazny Most - powiat polkowicki

vor 1945 Eisemost - Kreis Lüben

 

                   

Kościół p.w. św. Barbary był już wzmiankowany w 1376 roku. Pierwotny obiekt został rozebrany, obecny zaś powstał z fundacji Andrzeja Kłobuczyńskiego w 1664 roku.  Restaurowany w 1891 i 1935 roku. Zachował barokowe wyposażenie wnętrza z początków XVIII w. Jest to budowla posadowiona na wyraźnym wzniesieniu terenu, jednonawowa o konstrukcji ryglowej (otynkowana) z wieżyczką od południa z wydzielonym prezbiterium. Na przykościelnym cmentarzu pochowani zostali ( choć brak dziś pomników nagrobnych) jego opiekunowie: Andrzej Kłobuczyński, jego syn Karol Andrzej zmarły w 1756 roku, wnuk Maksymilian Ferdynand zmarły w 1779 roku i prawnuk Karol Maksymilian zmarły w 1822 roku.

                       

                       

Brama prowadząca na teren przykościelny przed remontem oraz pozostałości starych niemieckich pochówków.


                   

       

W Żelaznym Moście (nazwa wywodzi się od byłego, trudnego dziś do zlokalizowania mostu, wykonanego z rudy darniowej) znajdował się kiedyś piękny będący dziś w stanie ruiny barokowy pałac rodziny m.in. rodu Kłobuczyńskich. Zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku, remontowany na początku XX wieku, wzbogacony został w końcu XIX wieku o malowniczy park krajobrazowy w kierunku południowym od rezydencji. Prostokątny, murowany, dwutraktowy, dwukondygnacjowy, nakryty czterospadowym dachem łamanym z narożnikami elewacji zewnętrznych akcentowanymi zdwojonymi pilastrami. Pałac podczas ostatniej wojny w 1945 roku uległ zniszczeniu, ale nadawał się jeszcze do użytku. Był wykorzystywany na magazyn zboża przez miejscową spółdzielnię, później po remoncie mieściło się w nim przedszkole. Opuszczony od 1971 roku ulegał stopniowemu niszczeniu. Teraz pozostały po nim tylko ruiny. Podobny los spotkał także rodzinny grobowiec Kłobuczyńskich (prawdopodobnie) znajdujący się na wzgórzu obok pałacu. W pobliżu zbudowania gospodarcze w stanie postępującego zniszczenia.

Trudno dziś już zauważyć dawną fontannę przed pałacem od strony dawnego parku.

                   

                   

Fragment pozostałej szczątkowo zabudowy gospodarczej majątku. Ze względu na bujny rozwój roślinności niektóre obiekty folwarku w porze letniej są niemożliwe do fotografowania.

           

Wjazd do dawnego majątku od strony miejscowości oraz jedyny użytkowany budynek (mieszkalny).

               

Pozostałości zabudowy gospodarczej - na wzgórzu za dawnym majątkiem.

       

Mauzoleum rodowe, prawdopodobnie rodu von Kłobuczyńskich.


Dokładne miejsce po szkole katolickiej w pobliżu kościoła.


Budynek dawnej szkoły ewangelickiej to obecnie dom mieszkalny.


                   

Zakład Hydrotechniczny KGHM (zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most) w pobliżu miejscowości.


      


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

Skany z oryginalnych archiwalnych widokówek udostępnił Grzegorz Kardyś z Polkowic.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl