Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wołów

vor 1945 Wohlau

 

                   

   

Zabudowa miasta.


       

Budynek dworca kolejowego w Wołowie.


                   

Kaplica na cmentarzu komunalnym, symboliczny grób niemieckich mieszkańców Wołowa oraz jeden z nielicznie zachowanych pomników nagrobnych.


               

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej


Symboliczna mogiła niemieckich mieszkańców Wołowa pochowanych na cmentarzu wokół kościoła p.w. św. Wawrzyńca.


Pamiątkowa płyta Richarda Hoppe, ewangelickiego pastora kościoła św. Wawrzyńca. Żył w latach 1894 - 1988, natomiast pastorem w Wołowie był w latach 1930 - 1945.


                       

Dawny folwark Baumgarten (Vorwerk Baumgarten) zlokalizowany miedzy Wołowem a miejscowością Straszowice.


 

         

 

Dworzec kolejowy oraz zabytkowa zabudowa Wołowa.

 

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.

  

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

                       

                       

                       

                       

                      

                       

                   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl