Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Grodzanów - powiat wołowski

vor 1945 Grosen - Kreis Wohlau

 

       

Wjazd do miejscowości oraz zabudowa i krzyż w jej centrum.


                   

Dwór w dawnym majątku.

   

Fragment parku.

               

Wiejska kapliczka oraz zachowane budynki gospodarcze dawnego majątku.


       

Kapliczka na skraju wsi z łacińskim napisem i datą fundacji - 1708 rok.


           

Po dawnej cegielni w Grodzanowie nic już nie pozostało.


   

Budynki gospodarcze w miejscowości.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl