Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Jodłowice - powiat wołowski

vor 1945 Tannwald - Kreis Wohlau

 

           

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.


                   

Stary nagrobek na cmentarzu przykościelnym.


       

Centrum Kształcenia utworzone w ramach projektu "Wioska Internetowa". Ten budynek to dawna sprzed 1945 roku szkoła katolicka.


                   

   

Cmentarz w Jodłowicach z elementami starych niemieckich nagrobków.


Leśna kapliczka.


   

Pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej żołnierzy pochodzących z Jodłowic.


Dokładne miejsce po rozebranej w latach powojennych szkole ewangelickiej w Jodłowicach.


   

Krzyż pokutny znajdujący się w lesie między miejscowościami Jodłowice i Rościsławice.


       

Na terenie rezerwatu w sąsiedztwie Jodłowic znajduje się głaz narzutowy, nazywany przed wojną „Römerstein”, czyli” Kamień Romera”, od nazwiska niemieckiego geologa i paleontologa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Na ostatnim zdjęciu autor tej strony internetowej.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl