Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kąty - powiat wołowski

vor 1945 Kanten - Kreis Wohlau

 

     

                    

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego folwarku należącego przed 1945 rokiem do majątku w Mojęcicach.

Płyta wmurowana w ścianę szczytową jednego z budynków gospodarczych.

"Erbaut 1792 von O. v. K. / den 7. Aug. 1824 durch einen Orkan / eingestürzt, und indemselben Jahre / untern thätigem Beistande der benach / barten Dominia undGemeinden / die Gott dafür segnen wolle / neu aufgeführt von L. v. K."

"Wybudowany w 1792 r. przez O. v. K. 7. sierpnia 1824 r. zawalony pod wpływem orkanu i w tym samym roku dzięki czynnej pomocy sąsiednich dominiów i gmin, które niech Bóg za to błogosławi, nowo postawiony przez L. v. K."Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl