Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kretowice - powiat wołowski

vor 1945 Mönchfurth - Kreis Wohlau

 

       

Grodzisko, a w zasadzie dwa grodziska istniejące na tym samym terenie w różnym czasie - kultury łużyckiej, a także wczesnośredniowieczne.

Grodzisko z okresu kultury łużyckiej koło Kretowic (IX–XI w.). Położone jest w widłach rzeki Jezierzycy i Juszki, wśród podmokłych łąk, 1 km na zachód od wsi. Zachowała się tu nie tylko ceramika, polepa, kości zwierząt i węgiel drzewny, ale także ślady fosy na zewnątrz wałów w formie podłużnych zagłębień terenu.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Kretowicach, powstałe na wcześniejszym Grodzisku łużyckim.

Autor fotografii - Arkadiusz Łojek.Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl