Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Łososiowice - powiat wołowski

vor 1945 Loßwitz - Kreis Wohlau

 

           

Kościół p.w. św. Jadwigi.

           

Brama na teren przykościelny oraz drzwi wejściowe do świątyni oraz schody do zamurowanych drzwi.

                   

Krzyże nagrobne rodziny Stober stojące przy ścianie kościoła w specjalnie wyznaczonej i ogrodzonej kwaterze.

                   

Kamień z pamiątkowa płytą upamiętniająca byłych niemieckich mieszkańców Łososiowic oraz jeden z ocalałych nagrobków. Dwa ostatnie zdjęcia to elementy zniszczonych nagrobków oraz puste miejsce po zlikwidowanym cmentarzu okalającym kiedyś świątynię.


               

Dwór oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


       

Pozostałość folwarku w Łososiowicach.


   

Linia kolejowa w Łososiowicach oraz jeden z budynków infrastruktury kolejowej.


Budynek pełniący funkcję domu mieszkalnego oraz wiejskiej świetlicy.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl