Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Lubiąż - powiat wołowski

vor 1945 Leubus - Kreis Wohlau

 

               

 

 

           

 

Klasztor cystersów w Lubiążu oraz jego wnętrze.

                       

               

Kościół klasztorny oraz

               

Epitafia w posadzce kościoła klasztornego.

   

Pozostałość dawnej studni oraz klasztornego pieca.

                       

Zespół obiektów pocysterskich w Lubiążu - dawna kancelaria klasztorna, budynek bramny oraz brama w murze.

   

Dawny browar i piekarnia.


Widok na miejscowość z klasztoru.


Remiza strażacka w Lubiążu.


   

Drewniany wiatrak za Lubiążem (przy drodze na Prawików)  powstał najprawdopodobniej w 1798 roku. Budowla ma cztery kondygnacje i jest pokryta gontem. Na parterze znajdują się jednoprzęsłowe podcienie. W okresie międzywojennym wiatrak wyremontowano. W 1960 roku budowla została powiększona o skrzydło północne. Do 1973 roku wiatrak był wykorzystywany, jako młyn elektryczny. Dziś obiekt nieużytkowany. Po przeciwnej stronie drogi zabudowania mieszkalno - gospodarcze.           

Zespół klasztorny w Lubiążu.

               

Kolumna Maryjna, rzeźby parkowe, dawny browar i piekarnia oraz widok od strony klasztoru na budynek dawnej kancelarii.

               

Kościół parafialny p.w. św. Walentego, jego wnętrze oraz pamiątkowe płyty w jego otoczeniu.

   

Barokowa kaplica św. Jana Nepomucena z 1727 r. Zbudowana z fundacji opata Ludwika Baucha.

Drewniany wiatrak za Lubiążem (przy drodze na Prawików).

   

Na ostatnim zdjęciu zagroda łużycka z XIX wieku. Dom mieszkalny i 2 budynki gospodarcze przeniesiono z Wigancic kolo Bogatyni do skansenu w Lubiążu w pobliże widocznego na zdjęciu wiatraka.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skany udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/

Kloster Leubus. Klasztor, ryt. K.U. Huber według rys. T. Blätterbauera, pochodzi z: Schlesien. Wanderungen... F. Schrollera, wyd. C. Flemming, Głogów 1885-1888.

                       

                       

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl