Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Lubnów - powiat trzebnicki

vor 1945 Liebenau - Kreis Wohlau

 

           

Kościół p.w. św. Trójcy.

               

Wejście do kościoła oraz figury w jego wnękach.

   

Złożony z  dwóch części słup piaskowcowy stojący przed kościołem jako cokół nagrobnego anioła.
 

                       

Płyty nagrobne i epitafia na zewnętrznych ścianach kościoła.

                   

Płyty nagrobne we wnętrzu świątyni.

       

Stara chrzcielnica oraz  kropielnica we wnętrzu kościoła.

Data budowy lub renowacji ołtarza - napis umieszczony po jego drugiej stronie.

               

Kamienne kapliczki przy murze okalającym kościół.

       

Kościół p.w. św. Trójcy otoczony jest kamiennym murem. W jego obrębie znajdował się cmentarz po którym nie zachowały się żadne elementy nagrobne.

Ostatni fragment płyty nagrobnej z okalającego kiedyś kościół cmentarza.


                

Dawna plebania w pobliżu kościoła.


               

       

Pałac w dawnym majątku.

                       

           

Zabudowania pofolwarczne. Na ostatnim zdjęciu herb umieszczony na szczycie jednego z budynków gospodarczych.


Pomnik poległych w I wojnie światowej - żołnierzy mieszkańców Lubnowa.


Remiza OSP.


           

Zabudowa miejscowości. Dawny sklep, gospoda oraz tablica informacyjna.


   

Dawna szkoła to obecnie budynek mieszkalny.


                   

Całkowicie zlikwidowany cmentarz ewangelickich niemieckich mieszkańców miejscowości sprzed 1945 roku.


                       

                       

Na terenie starego cmentarza katolickich niemieckich mieszkańców Lubnowa sprzed 1945 roku odnaleźć można kilka powojennych polskich pochówków oraz niewielkie pozostałości pomników nagrobnych sprzed 1945 roku.


       

Budynek dawnego młyna wodnego z początku XX wieku, obecnie dom mieszkalny oraz zabudowa miejscowości w pobliżu kościoła.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl