Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Mojęcice - powiat wołowski

vor 1945 Mondschütz - Kreis Wohlau

 

      

Kościół MB Różańcowej wzniesiony został w XV wieku. Przebudowany około 1594 roku, restaurowany w XIX wieku. Jest to założenie jednonawowe z wieżą od zachodu, które zachowało we wnętrzu fragmenty polichromii odkrytej w 1966 roku.

   

Płyty nagrobne wmurowane w ścianę kościoła.


Dwór, pierwotnie obronny, otoczony fosą z wodą, renesansowy, został wzniesiony około 1620 roku według projektu Antona Fodige a gruntownie przebudowany w 1824. Z założenia renesansowego zachował się jedynie portal główny, wg napisu dzieło Johanna Pola. Jest to założenie czworoboczne, sześciotraktowe, dwukondygnacjowe, nakryte dachem mansardowym z powiekami. We wnętrzu, na parterze, zachowało się kilka sklepionych sal i obszerna sień.

        

Portal główny - dzieło według podpisu Johanna Pola z Głogowa.

  

                 

                 

                 

              

W pomieszczeniach gospodarczych zgromadzono wiele ciekawych eksponatów związanych z wyposażeniem chaty wiejskiej z początku XX wieku oraz wiele sprzętów codziennego użytku (foto 2014 rok).

               

               

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.


  

Pomnik żołnierzy - ofiar I wojny światowej pochodzących z Mojęcic i okolic oraz głaz z pamiątkową płytą poświęcony dawnym niemieckim mieszkańcom miejscowości.


Budynek przedwojennej szkoły ewangelickiej. Obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa.


        

Miejsce po linii kolejowej oraz budynek dawnego dworca kolejowego. Na ostatnim zdjęciu rampa kolejowa.           

Pałac w trakcie remontu - 2013 rok.

               

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku oraz  pomnik żołnierzy - ofiar I wojny światowej pochodzących z Mojęcic.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

                       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl