Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Morzyna - powiat wołowski

vor 1945 Maibach N. S. früher Mersine - Kreis Wohlau

 

                   

           

Galeria zdjęć miejscowości.


   

Fragment bramy wjazdowej do dawnego majątku. Na drugim zdjęciu całkowicie zarośnięte latem miejsce po pałacu.

                   

Zabudowa gospodarcza oraz dawny dziedziniec folwarczny.

                   

Wnętrze dawnej obory w majątku - foto 2010 rok.

   

Ostatnie fragmenty pałacu - wczesna wiosna 2012 rok.

           

Budynek gospodarczy oraz brama wjazdowa na teren przypałacowy.

       

Pozostałości parkowej zabudowy.

               

                   

Park - wiosna 2012 rok.

Grób żołnierza w parku.


Dokładne miejsce po gospodzie (ma końcu miejscowości) widocznej na archiwalnych widokówkach.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl