Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Naborów - powiat wołowski

vor 1945 Neudorf bei Dyhernfurth - Kreis Wohlau

 

              

           

Kościół p.w. św. Anny.

                 

Dzwonnica przy kościele.

  

Drewniany krzyż oraz cmentarz w otoczeniu kościoła.

           

Zachowane stare niemieckie pomniki nagrobne mieszkańców Pogalewa Małego.


        

Budynek sąsiadujący z terenem przykościelnym oraz wiejska kapliczka.


                       

                     

Zabudowa dawnego folwarku w Naborowie.


Wjazd do miejscowości. 

 

Kościół p.w. św. Anny.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

  


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl