Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Nieszkowice - powiat wołoski

vor 1945 Niederau früher Nisgawe - Kreis Wohlau

 

       

Widok z oddali na dawny majątek w Nieszkowicach.

       

Pałac oraz kartusze herbowe nad wejściem głównym.

               

Zabudowa folwarku po prawej stronie od wejścia głównego z kominem nieistniejącej cegielni.

                   

Zabudowa folwarku po lewej stronie od wejścia głównego.

           

           

Pałac, zabudowa gospodarcza oraz opuszczone i ulegające dewastacji wnętrze pałacu w Nieszkowicach - wczesna wiosna 2012 rok.

                       

Zdewastowane mauzoleum właścicieli majątku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl