Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Orzeszków - powiat wołowski

vor 1945 Pronzendorf - Kreis Wohlau

 

               

Kościół w Orzeszkowie p.w. świetych Piotra i Pawła. Na ostatnim zdjęciu puste miejsce po dawnym cmentarzu niemieckich mieszkańców miejscowości okalającym kiedyś ten ewangelicki kościół.


                   

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

           

Budynek właściciela majątku został w latach powojennych rozebrany. Zdjęcia przedstawiają dokładne miejsce po obiekcie. Na ostatniej fotografii dziedziniec folwarczny obecnie - lato 2014 rok.


       

Duży budynek mieszkalny z ciekawym elementem dekoracyjnym na szczycie.


   

Zabudowa miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl