Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Pełczyn - powiat wołowski

vor 1945 Polgsen - Kreis Wohlau

 

       

Kościół filialny św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wzmiankowany w 1376 r. Pierwotny wzniesiony zapewne w XVII w., został gruntownie przebudowany i powiększony (nawa i wieża) w XVIII w. Murowany, z dobudówką o konstrukcji szkieletowej, jednonawowy, z dostawioną wieżą od południa. Zachował we wnętrzu drewniany strop polichromowany z końca XVII w., dwie gotyckie rzeźby z XV w., barokowe ołtarz i ambonę z pocz. XVIII w., oraz szereg całopostaciowych płyt nagrobnych z XVI i XVII w.

           

Kościół filialny św. Teresy od Dzieciątka Jezus w trakcie remontu w 2010 roku. Na ostatnich zdjęciach dawna plebania.

Herb wmurowany w frontową ścianę kościoła.

       

Ostatnie niemieckie elementy nagrobne na pełnym niegdyś okalającym kościół cmentarzu.

   

Rozsypujący się mur okalający kiedyś kościół i otaczający go cmentarz.


       

Majątek Nieder Polgsen obok kościoła. Na pierwszym zdjęciu dawny dwór na drugim fragment zabudowy gospodarczej.


           

Wjazd do miejscowości oraz widok na niewielką fragmentaryczną zabudowę majątku w Ober Polgsen.


               

Stara gorzelnia w Pełczynie.


   

Po przeciwnej stronie kościoła stoi Pomnik Poległych w I wojnie światowej żołnierzy pochodzących z Pełczyna.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl