Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Pierusza - powiat wołowski

vor 1945 Peruschen - Kreis Wohlau

 

       

Zabudowania miejscowości od strony Warzęgowa, wyjazd w kierunku Pawłoszewa oraz woda doprowadzona z bijącego źródła w miejscu wjazdu do dawnego majątku.


                   

Tyle pozostało z majątku w Pieruszy - dwa budynki. Spichlerz oraz ruina oficyny, która jest na zdjęciach niżej.

   

   

To niewielka już pozostałość budynku gospodarczego widocznego po prawej stronie na archiwalnej widokówce.

       

Tuż za tym słupkiem znajdował się kiedyś pałac w majątku Pierusza.

               

Nikłe fragmenty budynków gospodarczych - wczesna wiosna 2012 rok.

                       

Dokładne miejsce po pałacu w Pieruszy, fragment zdewastowanego parku oraz niewielki ślad po okalającej kiedyś pałac fosie.


   

   

Fotografie porównawcze.

Na pierwszych zdjęciach pałac z fragmentem zabudowy gospodarczej oraz zarośnięty obecnie teren po obiekcie. Na kolejnej fotografii stodoła (zdjęcie z 2008 roku ze strony http://wroclaw.hydral.com.pl) - i nikłe jej pozostałości w 2010 roku. Skan archiwalnej widokówki pałacu udostępnił Zbigniew Zajchowski z Elbląga.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl