Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Piskorzyna - powiat wołowski

vor 1945 Kirchlinden früher Piskorsine - Kreis Wohlau

 

   

Kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.


       

Wjazd do dawnego majątku oraz zabudowa mieszkalno - gospodarcza.


Dawna gospoda w Piskorzynie.


                       

Cmentarz w Piskorzynie i ostanie ślady starych niemieckich pochówków. Na ostatnich fotografiach grobowiec Paula Schradera - właściciela majątku we Wrzący Śląskiej (Akrau wcześniej Akreschfronze) - powiat górowski.   

Kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

                       

Pałac w Piskorzynie oraz niszczejąca zabudowa gospodarcza na ostatnim zdjęciu.

Autor fotografii Marek Chwistek ze Wschowy. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl