Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Pogalewo Małe - powiat wołowski

vor 1945 Klein Pogel früher Klein Pogul - Kreis Wohlau

 

                       

                       

                       

                      

       

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

                       

       

Dokładne miejsce po zniszczonym w latach powojennych pałacu. Na części tego obiektu postawiono współcześnie prowizoryczne zabudowania gospodarcze.

           

Zachowana lodownia w parku. Ulokowana jest w głębi wyraźnego wzniesienia terenu.

                 

                  

                   

Pozostałość wspaniałego kiedyś parku.

               

           

Wysychające stawy w parku. 2 stawy rozdzielała pierwotnie główna parkowa aleja widoczna na pierwszym zdjęciu.


       

Pozostałość folwarku w północnej części miejscowości.


       

Figura św. Jana Nepomucena przy wjeździe do dawnego majątku.


           

Wjazd do miejscowości od strony miejscowości Pogalewo Wielkie. Cegielnia miedzy Pogalewem Wielkim a Pogalewem Małym. Budynek prawdopodobnie dawnego właściciela zakładu oraz pobliskie wyrobisko.


   

Budynek w miejscowości będący przed 1945 rokiem gospodą. Na drugim zdjęciu polna droga do Naborowa obok kapliczki widocznej na zdjęciach poniżej.


   

Kapliczka przy polnej drodze w pobliżu miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       

Archiwalne zdjęcia pałacu oraz gospody.

                

Autorką zamieszczonych wyżej rysunków jest Elisabeth Klute-Heidemann urodzona w Pogalewie Małym.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl