Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Pogalewo Wielkie - powiat wołowski

vor 1945 Gross Pogel früher Gross Pogul - Kreis Wohlau

 

   

Dwa przedwojenne budynki szkolne. Stara i nowa szkoła.


                   

Dwie kapliczki w miejscowości.


       

                   

                   

           

 Zabudowa miejscowości.


           

Jedna z większych posesji.


   

Wiejska kaplica.


Budynek w centrum miejscowości - świetlica wiejska w Pogalewie Wielkim.


           

Droga polna nad Odrę.


       

Cegielnia miedzy Pogalewem Wielkim a Pogalewem Małym. Budynek prawdopodobnie dawnego właściciela zakładu oraz pobliskie wyrobisko.


   

Budynki wielorodzinne w miejscowości - byłych pracowników cegielni.


           

Droga dojazdowa do innej całkowicie zniszczonej cegielni oraz jedno z pozostałych zalanych wyrobisk.

                       

       

Okazały dom w pobliżu całkowicie zniszczonej w latach powojennych cegielni (prawdopodobnie dawnych sprzed 1945 roku właścicieli) oraz osiedle wybudowane dla pracowników zakładu.

                   

                   

Obecny stan cegielni (rok 2014) - funkcjonującej jeszcze na początku lat 90 - tych XX wieku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl