Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Prawików - powiat wołowski

vor 1945 Praukau - Kreis Wohlau

 

               

                   

Zabudowa dawnego majątku. Na pierwszym zdjęciu prawdopodobnie miejsce po dworze - rozebranym w latach powojennych budynku właściciela majątku.


   

Budynek w miejscowości (dawna katolicka szkoła sprzed 1945 roku) oraz wiejska kapliczka.


   

Dawna owczarnia oraz krzyż w miejscowości.


           

Świetlica wiejska to dawna ewangelicka szkoła.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl