Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Pysząca - powiat wołowski

vor 1945 Schanzberg früher Bschanz - Kreis Wohlau

 

                    

Budynek dawnego właściciela majątku oraz zachowana częściowo do dnia dzisiejszego zabudowa gospodarcza.

       


   

Dawna gospoda widoczna na archiwalnej widokówce oraz sklep stojący na miejscu po pomniku poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy.


   

Park rekreacji i rozrywki w Pyszącej oraz  pole za którym był kiedyś cmentarz byłych niemieckich mieszkańców miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl