Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Radecz - powiat wołowski

vor 1945 Seifersdorf - Kreis Wohlau

 

               

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP.

               

Cmentarz okalający świątynię.


               

Wiejskie kapliczki, transformator oraz prawdopodobnie budynek dawnego młyna.


Obelisk upamiętniający szlak 2 Armii Wojska Polskiego.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl