Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Sławowice - powiat wołowski

vor 1945 Föhrenwalde früher Schlanowitz - Kreis Wohlau

 

                       

                       

Zabudowania dawnego folwarku. Na kolejnych fotografiach nikłe resztki potężnych budynków gospodarczych oraz muru okalającego kiedyś dawny majątek.

       

Park w sąsiedztwie odbudowanego częściowo pałacu oraz droga dojazdowa do obiektu.


       

Kaplica mszalna w Sławowicach p.w. św. Antoniego z 1933 roku.


Dawna szkoła to obecnie dom mieszkalny.


       

Miejsce w którym stały kiedyś wiatraki oraz zabudowa miejscowości.


   

Tuż za Sławowicami zaczyna się rozległe pasmo lasów.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl