Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Stary Wołów - powiat wołowski

vor 1945 Alt Wohlau - Kreis Wohlau

 

               

Ober Schloss - czyli pałac w Górnym Starym Wołowie (obecnie taki podział miejscowości nie istnieje), drzwi wejściowe do obiektu oraz kartusz herbowy nad nimi.


   

Dokładne miejsce po pałacu w Dolnym Starym Wołowie oraz pałac na archiwalnym zdjęciu (Nieder Schloss).

                       

                   

           

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

           

Wjazd do majątku - powalone słupy stanowiące fragment bramy wjazdowej.


       

Cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra Sołuńskiego to dawny kościół ewangelicki.

           

Pozostałości starych niemieckich pochówków oraz drewniana dzwonnica w pobliżu obecnej cerkwi.


Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.


   

Widok na miejscowość w dawnym Górnym Starym Wołowie oraz dom w centrum Starego Wołowa.Treść inskrypcja na pomniku:

 

Zum Gedächtnis der / für Deutschland gefallenen / Brüder / Kurt Joachim Sydow / Fähnrich im 4. Niederschl.(esischen) / Infant.(erie) Reg.(iment) No. 51. / * d.(en) 24. 11. 1893 † d.(en) 12. 7. 1915 / beim Sturm auf den Kirchhof / v.(on) Souchez / Georg Friedrich Sydow / Leutnant und Regimentsadjutant / * d. 2. 6. 1892 † d. 21. 7. 1918 / (xxx) Schles.(ischen) Feld Art.(illerie) Reg. No. 6. / bei Hattonchâtel.

 

Tlumaczenie: Na pamiątkę / braci poległych dla Niemiec / Kurt Joachim Sydow / Chorąży w 4. dolnoslaskim / pułku piechoty nr. 51 / * 24. 11. 1893 † 12. 7. 1915 / w ataku na cmentarz / w Souchez / Georg Friedrich Sydow / Podporucznik i Adiutant pulku / * 2.6. 1892 † 21.7. 1918 / (...) Śląskim pułku polowej artylerii nr. 6 / koło Hattonchâtel.

 

   

Pomnik poległych w I wojnie światowej.

Autor fotografii - Arkadiusz Łojek.Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

                   

Cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra Sołuńskiego, drewniana dzwonnica oraz pozostałości starych niemieckich pochówków.

       

Pałac w dawnych Górnym Starym Wołowie.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl